Bispevika

Bispevika, bukt i nordøstre del av byens gamle havneområdet, omgitt av det nye Munch-museet på den tidligere Paulsenkaia i vest, den tidligere Bispekaia i nord og boligområdet på den tidligere Sørengkaia i øst. Ettersom Akerselva ble regulert og forlenget med innskjerming på begge sider, og land ble innvunnet ved oppfylling bak innskjermingene, ble det dannet en bukt mellom Akerselva og Oslo (Gamlebyen). Bispevika gikk i 1820-årene nesten opp til de nåværende jernbanebroene. Hovinbekken og Tøyenbekken munnet ut i bukta. Ved oppgrunning og oppfylling fra eiernes side ble strandlinjen flyttet utover. Bispevika er tidligere blitt kalt Opsloe-Bugten, Osloviken og Oslo havn.