Gol stavkirke

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Gol stavkirke, museumskirke på Norsk Folkemuseum, Museumsveien 10. Kirken ligger vakkert til på den nordøstlige delen av Folkemuseets område og er en av bygningssamlingens virkelige klenodier. Den er en av Norges 28 bevarte stavkirker.

Kirken er bygd etter 1216. Den stod på Gol i Hallingdal til 1884, men ble dette året solgt og revet, og deretter gjenoppført på Bygdøy av kong Oscar 2, som en del av hans bygningssamling, som senere ble til Norsk Folkemuseum. Det var Fortidsminneforeningen som fikk reddet kirken da den skulle rives, men det var kong Oscar 2 som selv finansierte oppførelsen på Folkemuseet. Kirken er den regjerende monarks eiendom.

I forbindelse med gjenoppføringen ble den restaurert og tilbakeført til sitt antatte middelalderutseende etter mønster av Borgund stavkirke. Kirken ble delvis rekonstruert og satt opp som en treskipet stavbasilika med apsis, svalganger, tak og takrytter. På Gol ble det i 1994 oppført en kopi av kirken på Folkemuseet.

Stavkirken ble i størst mulig grad tilbakeført til det man anså som det opprinnelige, og den har derfor ingen prekestol eller døpefont. På veggen er den en fremstilling av Nattverden, på nordveggen i koret de fire evangelister, og sørveggen er inndelt i felt dekorert med blader, blomster og frukt.

Kirken har ingen faste sitteplasser, men jordbenker langs sidene, ellers settes stoler inn etter behov, da det arrangeres enkelte gudstjenester her om sommeren, ofte på flere språk. Også katolske messer er blitt holdt her. Kirken brukes nå mye som seremonikirke til dåp og bryllup.