Kollektivtransportproduksjon AS

Kollektivtransportproduksjon AS, KTP, Økernveien 9, var et selskap etablert 2006 for å forvalte AS Oslo Sporveiers eiendommer og infrastruktur samt videreføring av den operative delen av AS Oslo Sporveier med drift av buss, trikk og T-bane. Resten av AS Oslo Sporveier fusjonerte 2008 med Stor-Oslo Lokaltrafikk a.s. til det nye selskapet Ruter as som administrerer alle busser, trikker, T-banetog og rutebåter i Oslo og Akershus (Viken). KTP styrte en rekke datterselskaper. Operatørenhetene var Oslo T-banedrift AS, Oslotrikken AS, Unibuss AS, Unibuss Ekspress og Unibuss Tur. I tillegg hadde KTP datterselskapene AS Sporveisbilletter, Bussanlegg AS og Sporveisannonsene AS. Andre virksomheter var Infrapartner, Infrastrukturenheten, Konsernsenteret og Sporveistjenester.

I 2013 byttet selskapet navn fra Kollektivtransportproduksjon til Sporveien. Oslotrikken og Oslo T-banedrift byttet navn til Sporveien Trikken og Sporveien T-banen.