Oslo Konserthus

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Oslo konserthus med hovedinngangen fra Johan Svendsens plass fotografert i 2012. - Foto Bengt Oberger / Creative Commons

Oslo Konserthus, Munkedamsveien 14, åpnet 1977, er en hovedarena i byens musikkliv som benyttes til konserter innenfor alle sjangre. Konserthuset er fast tilholdssted for Oslo-Filharmonien, som holder konsert her stort sett hver torsdag og fredag i sesongen.

Utvendig er bygningen kledd med polert, lys «tolgagranitt», innvendig er tak og vegger dekket med hvit marmor (foajeer og garderober) og med plater finert med mahogni (konsertsalene). Den store konsertsalen har 1404 sitteplasser, et hydraulisk regulerbart, 230 m2 stort podium, og et orgel. Orgelet er et av Norges største med 90 stemmer, og ble bygget i 1978 av den tyske orgelbyggeren Paul Ott. Det brukes blant annet i samband med Oslo-Filharmoniens konserter. Den lille salen har 266 sitteplasser og en automatisk styrt mobil stoltribune.

For øvrig inneholder huset 14 kunstner- og øvelsesrom, vestibyler og foajeer med serveringssteder samt en kafeteria, foruten administrasjonskontor og presentasjonsrom. Det tekniske utstyret omfatter elektroakustisk anlegg for både den store og den lille salen, spesialrom for opptak eller direktesending i fjernsyn og radio og audiovisuelt utstyr.

Konserthuset disponerer Johan Svendsens plass, hvor publikumsinngangen befinner seg, og lokalene under. Innenfor inngangen ligger foajeen med billettsalget på en bro fra plassen og over Munkedamsveien. Plassen er utsmykket med de store skulpturene «Jordmusikk» av Harald Oredam og «Heptakord» av Turid Angell Eng. Under plassen ligger lokaler som blant annet rommer Røverstaden. Her lå tidligere Stenersenmuseet, Club 7 og Sardine’s.

Foran Konserthuset mellom Johans Svendsens plass og Dronning Mauds gate ligger Johan Halvorsens terrasse.

Historikk

De første planer for et konserthus i Oslo ble fremlagt i 1952 av en hovedkomité for musikklivet og førte til at kommunen dannet en konserthuskomité. En arkitektkonkurranse ble vunnet av den svenske arkitekten Gösta Åbergh i 1957. Selskapet Oslo Konserthus A/S ble stiftet 1966 for å gjennomføre tiltaket, som ble finansiert av Oslo kommune med et statlig bidrag.

Oslo Konserthus ble innviet 22. mars 1977 med en gallakonsert med Oslo-Filharmonien ledet av dirigentene Okko Kamu og Øivin Fjeldstad. I 1978 ble aksjeselskapet oppløst og Oslo Konserthus organisert som en kommunal bedrift. Det var siden vært gjort akustiske utbedringer i salen. Oslo-Filharmonien har annonsert at de ønsker å flytte ut og bygge eget konserthus.