Sandaker videregående skole

Sandaker videregående skole, tidligere skole i Hans Nielsen Hauges gate 1, bygd 1957 og tatt i bruk 1959 (ark. Finn Bryn). Skolen var framhaldsskole, realskole, kombinert ungdomsskole og videregående skole og ren videregående skole fra 1984 med utdanningsprogrammene helse- og sosialfag, service og samferdsel og studiespesialisering. Skolen hadde dessuten lang erfaring i tilrettelagt opplæring og var knutepunktskole for tunghørte og døve elever. I tillegg hadde skolen mange års erfaring i spesialundervisning for elever med store lærevansker.

Skolebygningene, som nå huser Nordpolen skole, ble oppført i en tilpasset funksjonalisme med keramisk dekor i fasadene. Skolen fikk bilder av kunstnerne Tor Hoff, Inger Sitter, Odd Nerdrum og Gunnar S. Gundersen. Da skolen var ny var elevtallet rundt 500, på det meste (i slutten av 1960-årene) hadde skolen over 1000 elever, mens elevtallet for skoleåret 2008/09 var 469. Skolen ble relokalisert sammen med Grefsen videregående skole i en ny videregående skole i Nydalen, Nydalen videregående skole, fra 2011.

Referanser til denne artikkelen

Hans Nielsen Hauges gate