Smestad (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Parti ved Smestaddammen med villaen «Bjørnebo» på den andre siden i 2010. - Foto dokasper / Creative Commons

Smestad, boligstrøk nord for Hoff og Skøyen i bydelene Vestre Aker og Ullern; navn etter Smestad gård. Gammelt jordbruksområde. Utparsellering og villabebyggelse etter åpningen av Smestadbanen 1912. Større kommunalt tomtekjøp og salg i 1920- og 1930-årene til boligformål. Smestad skole åpnet 1938. Parkanlegg opparbeidet i siste halvdel av 1930-årene. Forretningsgårder fra 1930-årene ved Smestadkrysset. Under den annen verdenskrig anla tyskerne en av sine største militærleire her, Smestadleiren.

På 2000-tallet er Smestad utpekt som et område kommunen ønsker å «knutepunkt-fortette» ved riving av gamle villaer og oppføring av boligblokker. Dette gjelder bl.a. eiendommer langs Ullernchausséen og Hoffsveien.