Smestad skole

Smestad skole, Konventveien 27, barneskole (1–7), oppført i 2 etasjer med underetasje og tatt i bruk 1938 (ark. Georg Greve), utvidet 1975. Smestad skole avløste Skøyen skole, den tidligere Tyskestranden skole, som startet 1861 i en liten trebygning med to skolestuer ved Hoffselvas utløp. Tross det offisielle navnet ble den til 1883 kalt Ladegaardsøens skole. 1896 ble en ny bygning tatt i bruk ved siden av den gamle, den første skole i Aker oppført av mur (ark. Harald Bødtker) og med rom for sløyd og håndarbeid. Skolen het nå Bygdø skole frem til 1920, da den skiftet navn til Skøyen.

Skolen ble rekvirert som tysk kaserne i 1942 og ble liggende inne i det store området til Smestadleiren. Som i resten av leiren var det mannskaper fra Luftwaffe som var innkvartert her. Her holdt også staben for Flak Division 29 til fra 1943 til slutten av krigen. Skolens elever fikk først undervisning på Ullern skole, deretter i en stor villa på Sørbyhaugen.

I perioden 1969–91 hadde skolen også ungdomstrinn, flyttet 1991 til Ris skole. Byomfattende spesialklasse for elever med spesielle behov. Skolen hadde de høyeste elevtallene i skolens historie rundt 1960 (830 elever). Skoleåret 2018/19 hadde skolen ca. 670 elever. Kong Harald, prinsesse Märtha Louise og kronprins Haakon Magnus har alle vært elever ved skolen.

Smestad Skoles Musikkorps ble stiftet 10. november 1936. Det tilhørte Skøyen skole frem til 1938. Også kor, Smestad skoles kor.

Smestad skole fotografert 2021. Foto: Aslak Malmåsen