Vestli (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Vestli, bydel Stovner, boligstrøk sør for Gjelleråsen, navn etter plassen Vestli. Reguleringsplanen for området ble fastsatt etter en nordisk konkurranse 1960. Området ble i sin helhet planlagt og bygd av Selvaagbygg AS for så å bli overført til OBOS' forretningsførsel. Utbygd med terrasseblokker og rekkehus 1967–74 av Selvaagbygg A/S, totalt ca. 4500 boliger, hvorav ca. 500 i rekkehus, planlagt for ca. 16 000 innbyggere. Her innførte Selvaag den tosidig terrasserte blokken. Området er trafikkseparert, og parkering skjer i stor grad under blokkene. Vestli barneskole innviet 1973, i tillegg var Vestliskogen barneskole i drift 1976–85; den ble nedlagt da barnetallet i området sank, nå barnehage og aktivitetshus. Vestlitorget forretningssenter har dagligvarebutikk, frisersalong, fysioterapeut, lege og tannlege. Vestli stasjon er endestasjon for Grorudbanen siden 1975.

Vestlitoppen borettslag, fem terrasseblokker med i alt 173 leiligheter, oppført 1976 av Selvaagbygg. Blokkene, som har OBOS som forretningsfører, har adresser til Ragnhild Schibbyes vei.

Vestliskogen borettslag, seks terrasseblokker med i alt 228 leiligheter, oppført 1976 av Selvaagbygg. Blokkene, som har OBOS som forretningsfører, har adresser til Ragnhild Schibbyes vei.