Voksen skog

Voksen skog, bydel Vestre Aker, boligområde i den vestvendte åssiden nedenfor Holmenkollbanen, ovenfor Bogstad og med navn etter Voksen gård. Utbygd vesentlig med terrasseblokker i 1980-årene. Bebyggelsen er organisert som OBOS-borettslag og sameier, entreprenør var Selvaagbygg AS, som også tegnet de fleste blokkene. Til sammen er det over 60 blokker. De har adresser til Olaf Bulls vei, Grindbakken og Arnulf Øverlands vei. Boligområdet har bussforbindelse til Majorstuen (rute 45) og til Kværnerbyen (rutene 32 og 34). Voksen skog er endeholdeplassen.

Borettslagene i Voksen skog (arkitekt Selvaagbygg, hvis ikke annet er oppgitt):

Voksenskogen borettslag, Olaf Bulls vei 1–5, tre blokker, 86 leiligheter, fullført 1981.

Himstadplassen borettslag, Olaf Bulls vei 12–28, 8 blokker, 137 leiligheter, fullført 1981–82

Jerpeskogen borettslag, Grindbakken 18–48, fire blokker, 140 leiligheter, fullført 1983.

Svarttrostskogen borettslag, Grindbakken 7–17, to blokker, 48 leiligheter (ark. Preben Krag og Jens Selmer), fullført 1983-84.

Måltrostskogen borettslag, Grindbakken 2–9 og Arnulf Øverlands vei 1–11, fem blokker, 106 leiligheter, fullført 1984.

Bogstadlia borettslag, Olaf Bulls vei 6–10, tre blokker, 106 leiligheter, fullført 1981.

Åsly borettslag, Olaf Bulls vei 9–23, 8 blokker, fullført 1982.

I tillegg til OBOS-borettslagene er blokkene i Olaf Bulls vei nr. 30–48 og 52–82 organisert som sameie, Liabakken Boligsameie, det samme er blokkene og rekkehusene nedenfor Skogen stasjon, i Arnulf Øverlands vei nr. 81–267 og 130–282, Skogen boligsameie.