Alna gård

Revisjon per 13. okt. 2022 kl. 08:58 av Ingeborg (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Alna gård, gårdsbruk som nevnes første gang i lensregnskapene 1639–40. Fra 1640-årene omtales to gårder, begge krongods; fra 1685 i privat eie. Den nordre gården ble rundt 1850 delt i to.

1. Østre Alna, gnr. 120, Strømsveien 221, også omtalt som Søndre Alna, hadde jordvei på sørsiden av Strømsveien. Våningshuset fra 1830-årene er bevart. Eiendommen ble oppdelt rundt 1850, men mye av grunnen gikk etter hvert bort til jernbaneanlegg. Hovedbølet ble overtatt av fargehandler Jacob Jacobsen (1828–1915), som anla malingfabrikken Alna chem. Fabriker her.

2. Nordre Alna, gnr. 121/1, hadde hovedbøle ved Strømsveien rett øst for jernbaneundergangen. Overtatt av Christiania Svineslagteri ca. 1890. Bygningene ble senere revet. Det meste av eiendommen ble overtatt av NSB.

3. Grinda, gnr. 121/2, Brobekkveien 95. Utskilt fra nordre Alna omkring 1850 og kjøpt av fargehandler Alf Bjercke rundt 1900.