Apoteket Nordstjernen

Apoteket Nordstjernen, Stortingsgata 6, ble startet 1866 av Hans Henrik Hvoslef i hans nybygde gård på hjørnet av Rosenkrantz’ gate og Stortingsgata. Apoteket ble senere modernisert, og apoteker Hvoslefs flotte offisin (utleveringslokale for medisiner) ble fjernet og brent i 1956, bortsett fra noen deler som ble reddet av Norsk Farmasihistorisk Museum. Apoteket var en filial under Svaneapoteket fra 1. januar 1994. Gården ble revet høsten 2001, og apoteket hadde deretter midlertidige lokaler i Lille Grensen 3 inntil 2003. Apoteket Nordstjerne flyttet inn i lokaler i den nye gården i Stortingsgata 6, nå med inngang fra Rosenkrantz' gate, i april 2005, som selvstendig apotek. I 2020 er det en del av Apotek 1-kjeden.