Besserud stasjon

Revisjon per 19. jun. 2023 kl. 13:49 av Ingeborg (diskusjon | bidrag)
Besserud Stasjonsbygning , August 2022
Besserud Stasjon, August 2022. Foto: Aslak Malmåsen

Besserud stasjon, Holmenkollveien 101, stasjon på Holmenkollbanen, 242,2 moh, banens endestasjon 1898–1915, het da Holmenkollen. Stasjonsnavnet skyldes antakelig nærheten til Besserudmyra/Besserudtjernet ved Holmenkollbakken. Stasjonsbygningen stod ferdig til åpningen av banen (ark. Paul Due), den er en tømmerbygning, opprinnelig i dragestil, senere ombygd og panelt. Den er en speilvendt versjon av stasjonsbygningen som stod på Slemdal. Som denne hadde den venteværelse og kontor i første etasje og stasjonsmesterbolig i annen etasje. Da stasjonen var ny, hadde den også et kombinert vedskjul/privet, en vognremisse og et godshus med leilighet i annen etasje. Ved forlengelsen av banen i 1915 ble godshuset flyttet til Lillevann, og tatt i bruk som stasjonsbygning der.

Stasjonen hadde postkontor helt fra starten av, og det het Holmenkollen til det ble nedlagt i slutten av 2004. I begynnelsen var det postforbindelse med postledsager på trikken tre ganger om dagen på hverdager og en gang på helligdager. 1. januar 2005 ble det åpnet Post i butikk i ICA Nær-butikken, nå Matkroken, nedenfor stasjonen. Et av Oslo Byes Vels blå skilt står på fasaden mot sporene for å markere at dette var banens første endestasjon, Holmenkollen.