City-Passasjen

Revisjon per 30. jun. 2018 kl. 10:29 av Øyvind (diskusjon | bidrag)

City-Passasjen, Sentrum, bydel St. Hanshaugen, fra Akersgata til Pilestredet ved Professor Aschehougs plass, har adresse til Akersgata 47. Noe før år 1900 ble det moderne i flere av Europas større byer å anlegge butikkpassasjer ved de mest trafikkerte hovedgatene. Man brøt seg gjennom enkelte kvartaler med en lang, ofte buktet «korridor» med butikker på begge sider. I Kristiania fikk man først Frølichpassasjen og deretter City-Passasjen, anlagt 1897 (ark. Ove Ekman). Senere har byen fått flere slike butikkpassasjer, bl.a. Rådhuspassasjen, Folketeaterpassasjen og Arkaden. Innendørs handlegater er også blitt vanlig i store kjøpesentra.