Hestejordene

Revisjon per 5. sep. 2021 kl. 11:04 av KAT (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Hestejordene, Lillomarka, friområde/kulturlandskap i skogen like innenfor Markagrensen nord for Trondheimsveien mellom Linderud og Rødtvet, et av de få gjenværende englandskapene fra den tiden Groruddalen var et jordbruksområde. I området, som fremdeles brukes til beiting, går det turveier og stier. Før utbyggingen av områdene beitet hester og kyr fra bondegårdene Linderud og Rødtvet her. Den gamle grensen mellom de to gårdene gikk langs Rødtvetbekken. Et kart fra 1797 viser at det lå to husmannsplasser her, Tonsenplassen og Sørli, og ennå kan man se rester etter gamle steingjerder her.

En skjøtselsplan for området ble utarbeidet i 2007 i et samarbeid mellom Lillomarkas venner, Sandås Vel og Natur Videregående skole. Målet med planen var å holde jordene og skogen omkring åpne og bevare området attraktivt for lokalbefolkningen, samt å bevare naturmangfoldet og kulturminnene.