Holmensletta

Holmensletta, Holmen, bydel Vestre Aker, fra Stasjonsveien til Lybekkveien. Navnet vedtatt 1952. Husene langs veien, frittliggende tomannsboliger, ble oppført av Holmenhaugen borettslag rundt 1950. Sammen med tilsvarende hus østover langs Lybekkveien og nedover langs Arnebråtveien var dette en del av borettslaget kalt «Midtre».