Lybekkveien

Lybekkveien, Holmen, bydel Vestre Aker, fra Holmenkollveien ovenfor Gressbanen til Stasjonsveien ved Rema 1000-butikken på Holmen. Oppkalt 1928 etter plassen Lybekk, opprinnelig husmannsplass under Vestre Holmen. Øst for Arnebråtveien villabebyggelse, vest for denne frittliggende tomannsboliger, rekkehus og blokker fra rundt 1950.

Bygninger m.m.:

2b. Villa fra 1922, 1933–1950-årene Anna Endresens forretning med melk og brødutsalg.

7 (tidligere 5). En stor, nybarokk trevilla som tidligere hadde en stor hage nedover langs Heimdals vei, nå Hemingveien. Fra Lybekkveien førte en allé opp til huset, på høyre side av denne lå det en tennisbane. Under krigen bodde Wanda Preuthun (1902–67) og hennes mann Christian Preuthun (opprinnelig Hellesen) (1891–1982) her. De var begge medlemmer av NS, han samarbeidet aktivt med tyskerne, hun hadde utstrakt omgang med tyske offiserer, spilte tennis med dem i hagen og hadde selskapelig samvær med dem i villaen, noe som vakte sterk misnøye hos naboene. Hun ble i landsvikoppgjøret dømt for sitt NS-medlemskap og sin livsførsel under krigen. Det at hun i tillegg var formuende, gjorde at boten og erstatningen til sammen ble satt til hele 1 350 000 kroner, noe som i dag ville tilsvart over 28 millioner kroner. Hennes mann som samarbeidet aktivt med okkupasjonsmakten, ble dømt til 8 års fengsel. Huset deres er betydelig ombygd, og den store hagen utparsellert og bebygd med småhus fra rundt 1980.

8–16. Eneboliger bygd i 1960-årene på et område som opp til da hadde vært Fredrik Johanssons gartneri og plassen Lybekk, som lå på nedsiden av svingen der husene med adresse 10c og 10d nå ligger. Plassen ble revet i 1960-årene

18a. Et eldre hus om- og påbygd til en stor enebolig i 1920 (ark. Bjarne Hjortnæs). Her bodde i mange år eierne av Fredrik Johanssons gartneri. Se også Lybekk.

20 og 22. frittliggende tomannsboliger bygd av Holmenhaugen borettslag.

23. Her hvor det nå ligger to eneboliger fra 1980-årene og i Arnebråtveien 56, der det er flere nyere småhus, lå det tidligere en funkisvilla, oppført 1937 for bygningskontrollør, senere bygningssjef i Oslo, Thor Bjørnseth (1902–97).

24–42. Tre rekkehus bygd av Holmenhaugen borettslag. To rekker bestående av fire horisontaltdelte tomannsboliger, én rekke bestående av to. Disse hørte til den delen av borettslaget som ble kalt «Vestre».

29. Her lå plassen Fredriksro med våningshus og uthus. Våningshuset ble om- og tilbygd i 1920, slik at det ble en halvannenetasjes villa med veranda mot hagen på vestsiden.

33–39 og 44–50. 8 lamelllokker med saltak bygd av A/S Holmenbygg i 1950-årene, to på fem etasjer, fire på fire etasjer og to på tre etasjer, arkitekter Otto V. Juell og Otto L Scheen. Blokkene som opprinnelig var gule, er senere blitt malt grå.