Ila kirke

Revisjon per 14. feb. 2024 kl. 22:46 av Baardseth (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Ila kirke sett mot hovedinngangen. Foto 2022 Sylvi Baardseth Panjwani / Oslo Byleksikon.

Ila kirke, Søren Jaabæks gate 5, ligger i nordenden av parken i Iladalen, omgitt av lavblokker på nord- og vestsiden. Kirken het Iladalen kirke frem til 2012, og var opprinnelig småkirke innviet Kristi himmelfartsdag 22. mai 1941 av biskop Eivind Berggrav, som ga kirken tilnavnet «Velsignelsens kirke». Han sa at kirken skulle være «... en springbrønn av velsignelse» – navnet Ila kommer av en ile, en kilde, som i følge et sagn fra middelalderen ble funnet der en munk spilte ut vievann på vei til Maridalen.

Kirken (ark. Ragnar Nilsen) er oppført med fasader av pusset tegl, lavt valmtak tekket med røde teglpanner. Til høyre for hovedinngangen et slankt, sidestilt tårn avsluttet med pyramidetak og spir. Inngangsportalen er omrammet av granitt med kurvbuet overdekning. Kirken ble bygd for innsamlede midler. 700 sitteplasser. Altertavlen, tegnet av Per Vigeland, viser to engler i tilbedelse ved korset, skåret av Wilh. R. Sjøwall. Fondveggens freskomaleri fremstiller Kristi himmelfart og er utført av Per Vigeland, og der 11 av samtidens prester og biskoper har lånt sine ansikter til disiplene, bl.a. biskop Berggrav, mens den 12 disippel hadde ansiktet til faren (død) til en av Quislings ministere. Freksomaleriet var en diskret protest mot nazismen. Vigeland laget også glassmaleriet bak orgelet, mens lysekroner og lampetter er ved arkitekten og utført av R. Althoff i delvis forgylt smijern. Kirken fikk et nytt sidealter i 2004, formet av billedhuggeren Christine Aspelund.

Orgelet er utført av Brødr. Jørgensen 1971-72. Det tidligere orgelet var av Brødrene Torkildsen, Åsen. I de seks vinduene mot sør er der av glassmester G. A. Larsen satt inn tonet antikkglass. Altersølv, utført av firmaet J. Tostrup, døpefat, glassmaleri og 12 skinntrukne korstoler er gaver fra forskjellige foreninger i menigheten. Klokkene er støpt av firmaet Olsen & Søn, Nauen og bærer navnene «Tro» med teksten Fred paa jorden, i mennesker Guds velbehag, og «Nåde» med teksten Hele verden er i vaade, men jeg kaller: Her er naade.

Menighetssalen er adskilt ved en vegg som kan løftes og senkes elektrisk.

Iladalen menighet ble opprettet ved kgl. resolusjon av 1. juli 1938 og utskilt fra Sagene menighet. Ble en av to kirker i det sammenslåtte Sagene og Iladalen sokn i Nordre Aker prosti (2015), og med kontorer for hele soknet i underetasjen bygget 2006 (Jan Bauck ark.kontor).

Bievennlig "Klosterhage" anlagt på tidligere plen 2018-19 med nytteplanter som forsyner menigheten med grønnsaker til nabolags-middag og andre aktiviteter. Hagen fikk kommunens hagepris 1.okt. 2019.

Oslo bispedømmeråd og Kirkelig fellesråd i Oslo vedtok 2018 å fristille kirken som ordinær soknekirke, og er fra 2019 spesiell kirke for MER - kirke for unge voksne, et samarbeid mellom Oslo bispedømmeråd, Kirkelig Fellesråd i Oslo, Sagene og Iladalen menighet og Norges KFUK-KFUM. Kirkerommet og menighetssalen rehabilitert og utbedret med tanke på sin nåværende bruk 2021.