J. Olsens Enke

Revisjon per 29. nov. 2019 kl. 13:03 av KAT (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

J. Olsens Enke AS, Sigurd Iversens vei 2b, handelsgartneri og frøhandel etablert i 1833 av Johan Olsen (1799–1859), trolig omtrent der Torggata er nå. Olsen gav i 1834 ut den første frøkatalogen i Norge. Etter hans død overtok enken Anna Helene Hansdatter (1807–82) forretningene under firmanavnet J. Olsens Enke, og navnet ble bevart da sønnen Ole Christian Olsen (1845–1921) overtok i 1867. Kontoradressen var da Storgata 37 (se Teisnerløkken), hvor firmaet hadde utvidet i 1850-årene. Ole Chr. Olsen var formann i Christiania Gartnerforening 1898–1900 og æresmedlem fra 1914. Foreningen var forløperen for Det norske hageselskap, der Olsen var formann fra 1905.

I 1878 kjøpte Ole Chr. Olsen eiendommen «Elmholt» ved Bestum i Aker og bygde en stor planteskole. Firmaet ble etter hvert trolig landets største i frøsalg og planteskoledrift. Etter Ole Chr. Olsens død ble firmaet et familieselskap med Sigurd Iversen (1871–1943) som disponent; han var gift med Olsens datter Margit. Firmaet var ledende innen hagebruk i Norge helt frem til 1960-årene. I 1962 ble det første hagesenteret i landet opprettet på Bestum. Da området ble bebygd i 1990-årene, fikk en av gatene navnet Olsens Enkes vei, mens hagesenteret flyttet over veien til området mellom jernbanelinjen og Sigurd Iversens vei.