Lille Tøyen sykehjem

Revisjon per 13. okt. 2022 kl. 14:51 av Øyvind (diskusjon | bidrag)

Lille Tøyen sykehjem, Hovinveien 6. Her lå tidligere gårdsanlegget til Lille Tøyen gård. Gården var kjøpt av kommunen 1896 for å bygge et slakteri her, planene ble endret, og slakteriet lagt til Grønland. Isteden ble våningshuset tatt i bruk som sanatorium for 45 tuberkuløse barn. Barnesykehuset var i drift til 1927, da pasientene ble overført til Vardåsen i Asker. Etter en innstilling om behovet for pleiehjem vedtok kommunen å bygge et pleiehjem på lille Tøyen. Det ble lagt sørvest for den gamle hovedbygningen, bygd i pusset tegl, to og en halv etasje i nybarokk 1920–22, opprinnelig med 100 sengeplasser, (ark. Andreas Dedekam Messel). Da barnesykehuset ble nedlagt, ble dette omgjort til anneks for pleiehjemmet med 32 senger. – Se også Tuberkulose i Oslo.

Den store, nybarokke bygningen som før krigen var gamlehjem, ble rekvirert av tyskerne i aprildagene 1940, åpenbart planlagt som lasarett, da det ble malt et stort, rødt kors på taket. De gamle ble transportert til Frognerseteren og innkvartert i Skimuseet. Tyskerne fant imidlertid ut at gamlehjemmet lå for utsatt til, og flyttet ut mot slutten av april, slik at de gamle kunne komme tilbake igjen. Det store røde korset ble da overmalt. Høsten 1943 ble gamlehjemmet, eller deler av det igjen rekvirert, og her var det ifølge en etterretningsrapport radiosambands- og telegrafstasjon.

I 1980-årene ble den gamle hovedbygningen revet i forbindelse med at det ble bygd et nytt, moderne sykehjem. Det nye Lille Tøyen sykehjem stod ferdig 1988, det hadde totalt 90 plasser, de fleste enkeltrom, 34 plasser for aldersdemente. Den store nybarokke gamlehjemsbygningen er ikke lenger i bruk, og står per 2022 fremdeles tomt. Mellom de to bygningene ligger Dronning Ingrids plass. Her blir demenslandsbyen Dronning Ingrids hage bygd.