Montebello gård

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Foto:  Bjoertvedt / Creative Commons

Montebello, gård med gnr. 29/166, Montebelloveien 24, ble utskilt fra Huseby 1829. Eiendommen ble kjøpt som landsted for kaptein J. B. Krogh. Bygningene på eiendommen; våningshus i 11/2 etasje, oppført 1826–30 i pusset mur med valmtak (ark. Chr. H. Grosch), låve i panelt tømmer med sadeltak som er ombygd til bolighus, og et hønsehus, er alle fredet. Stallen ble bygd av de tre tidligere husmannsplassene Heidenborg, Sogstad og Nyebraaten. Våningshuset er markert med blått skilt satt opp av av Oslo Byes Vel..