Nordstrand (strøk)

Revisjon per 5. des. 2017 kl. 14:22 av KAT (diskusjon | bidrag) (KAT flyttet siden Nordstrand til Nordstrand (strøk) uten å etterlate en omdirigering)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Bydel Nordstrand, sogn og boligstrøk i sørøstre Oslo. Navnet opprinnelig brukt om huset Nordstranda (Mosseveien 196; egentlig Sæterstrand Nordre), bygd nord for det eldre huset Stranda som lå i strandkanten ved Bunnefjorden. Området het Sæterstranda, men da Østfoldbanen fikk stoppested her 1884 (stasjon fra 1900, se Nordstrand stasjon) tok det navn etter huset. Navnet ble overført på villastrøket i omegnen, og ble 1906 vedtatt som navn på sognet. Jernbaneforbindelsen omskapte Nordstrand til et utfartssted med pensjonater og varietéteater; Nordstrand Bad ble åpnet omkring 1890. Villabebyggelsen spredte seg langs bakkene opp til platået (Nordstrandshøgda), hvor gårdene solgte tomtegrunn. Ekebergbanen ble anlagt over platået til Sæter 1917 og videre til Ljabru 1941, og la grunnlaget for en mer omfattende utbygging. Sognet ble utskilt fra Østre Aker 1905 og omfatter Ljan, Klemetsrud, Hauketo og Prinsdal. Nordstrand bydelshus, Ekebergveien 243, åpnet 1991.

Referanser i denne artikkelen

Nordstrand stasjon

Referanser til denne artikkelen

Ekeberg–Bekkelaget, Lambertseter dppage3