Ekeberg–Bekkelaget (tidligere bydel)

(Omdirigert fra Ekeberg–Bekkelaget)

Ekeberg–Bekkelaget, tidligere administrativ bydel i Ytre by sør, bestod av nordre del av nåværende bydel Nordstrand, mellom Bunnefjorden i vest og dalføret med Europaveien (E 6) i øst, samt øyene i fjorden (Ormøya, Malmøya, Ulvøya, m.fl.); i tillegg besto den tidligere bydelen av Ekebergskråningen. Bydelen ble opprettet da bydelsforvaltningen ble innført 1. juli 1988. Ved bydelsreformen 1. januar 2004 ble den – med unntak av Ekeberg-skråningen som da ble overført til Gamle Oslo – slått sammen med de tidligere bydelene Nordstrand og Lambertseter til den nye bydel Nordstrand. Den tidligere bydelen Ekeberg–Bekkelaget var 9,0 km2 og hadde et folketall ved nedleggelsen på 17 234.