Nordstrand menighetshus fra 1992

Revisjon per 25. mai 2022 kl. 20:40 av Sylvi (diskusjon | bidrag)
Nordstrand menighetshus plassert på Nordstrand kirkes nordside. Foto 2021: Sylvi Baardseth Panjwani

Nordstrand menighetshus fra 1992, Ekebergveien 238, nåværende menighetshus for Nordstrand menighet, bygget som første trinn av utvidelsen av Nordstrand kirke (ark. Arne Sæther). Menighetshuset inneholder flere forsamlingslokaler og en rommelig kontorfløy for menighetens ansatte.

Dette er det tredje menighetshuset på Nordstrand. Først overtok menigheten Nordstrand Missionshus ved Sæter stasjon, så bygde de Nordstrand menighetshus i Nordstrandveien 30 som var i bruk 1925 til 1985. Dette ble solgt til Nordstrand Vel for å finansiere utvidelse av Nordstrand kirke.