Nyland jernbaneverksted

Revisjon per 12. jul. 2021 kl. 12:08 av KAT (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Nyland jernbaneverksted, lokomotivverksted eid av Bane Nor EiendomNyland i Groruddalen, oppført for NSB fra 1938 til 1943. Her lå tidligere gården Store Nyland og husmannsplassen Lille Nyland. Disse var skilt ut fra Bredtvet gård og ble i 1917 kjøpt av NSB. Ti år senere anla selskapet en smie, et snekkerverksted og et fyrhus her. I 1930-årene ble det besluttet å legge et lokomotivverksted på dette området; det ble tegnet av Otto Aubert og Gudmund Hoel i 1938. Anlegget, skulle bli på 12 000 m2. Bl.a. grunnet materialknapphet under krigen tok det lang tid å få verkstedet ferdig, men tyskerne, som hadde anlagt sin store Nyland leir på den andre siden av Hovedbanen, overtok det halvferdige anlegget, og fikk det ferdigstilt i 1943. Hele Nyland-området var under krigen preget av tyskernes militære aktivitet, og det ble bygd et stort antall tyskerbrakker her. I 1950- og 1960-årene ble anlegget utvidet flere ganger, i 1964 med et personvognverksted og i 1967 med en kontor- og velferdsbygning. Verkstedsområdet er nå på ca. 60 000 m2.