Røa stasjon

Revisjon per 26. mai 2020 kl. 10:49 av Øyvind (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Røa stasjon, holdeplass på forstadsbanen fra Stortinget til Østerås i Bærum, nå en del av T-banens linje 2 (Østerås–Ellingsrudåsen). Røa var endestasjonen på Røabanen fra 1935 til 1948. Banen var en forlengelse av Smestadbanen, åpnet 1912. Ved banens forlengelse til Røa i 1935, var det dobbeltspor kun til Makrellbekken og enkeltspor videre til Røa. Fra 1938/39 var det dobbeltspor helt opp.

Stasjonen på Røa ble anlagt øst for Vækerøveien, omtrent der dagens holdeplass ligger. Her var det perrong med leskur og kiosk. Under krigen var det planer om forlengelse til teglverkstomten på vestsiden av Lysakerelva, men grunnet materialmangel ble traseen vestover fra Røa bare planert og ikke ferdigstilt. Etter krigen ble banen videreført via tunnel under Vækerøveien frem til en ny stasjon der banen krysser Harald Løvenskiolds vei på vestsiden av tunnelen. I Harald Løvenskiolds vei 1, på sørsiden av banen, oppførte A/S Holmenkolbanen en tomannsbolig med venterom og kiosk ved perrongen (ark. Kristofer Lange). I 1948 ble banen ført videre til Grini, slik at Røa nå ble en mellomstasjon. Ved omleggingen til T-banestandard i 1995 ble stasjonen flyttet tilbake til beliggenheten øst for Vækerøveien. Harald Løvenskiolds vei som tidligere krysset banen i plan, er nå stengt her.