Ris kirke

Revisjon per 20. mar. 2024 kl. 16:22 av Baardseth (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Kirkerommet mot alteret. Prekestolen til venstre. Et bredt alterbilde er utført av Hugo Lous Mohr. Mars 2023. Foto: Aslak Malmåsen / Oslo Byleksikon
Ris kirke fotografert i 2007. - Foto Trond Strandsberg / Creative Commons

Ris kirke, Risbakken 1, ligger høyt og fritt på sørsiden av Holmenkollbanen, vest for Ris stasjon. Det høye tårnet er et landemerke som kan sees på lang avstand. Kirken er oppført på et område av Ris gård som omfatter kunstige dammer og trebeplantninger fra det gamle gårdsanlegget.

Kirken ble innviet av biskop Johan Lunde 12. juni 1932 og ble tegnet av Carl og Jørgen Berner (konkurranse 1921). Den er en langkirke med fasader av rappet tegl, saltak tekket med skifer. Sidestilt, massivt tårn med lavt pyramidetak. På toppen av tårnet et stort kors med en skulptur av St. Olav som dreper en drage, et symbol på kristendommens seier over hedenskapen. Skulpturen ble tegnet av arkitekt Berner og utført av Arthur Gustavson. Nyromansk stil som viser nyere oppfatning av tradisjonell, nasjonal kirkekunst. 500 (opprinnelig 800) sitteplasser.

Alterbildet er utført av Hugo Lous Mohr. Det består av fem felter og forestiller Jesu fødsel, dåp, lysbringeren, korsfestelsen og oppstandelsen. Altertavlen har mange fremstillinger av engler, noe som har gitt kirken tilnavnet Englekirken. På altertavlen står fire forgylte statuer av evangelistene, utført av Arthur Gustavson. I 1954 fikk man som gave et glassmaleri, som fremstiller Kristi gjenkomst og som er utført av Per Vigeland. Kirketekstiler av Randi Veiteberg Kvellestad (2009 og 2016).

Det gamle orgelet er levert av orgelbygger J. H. Jørgensen, det har 48 stemmer. Til kirkens 75-årsjubileum i 2007 ble det samlet inn penger til et nytt orgel, men det gamle orgelet ble fredet av Riksantikvaren, noe som utløste en konflikt mellom Riksantikvaren og menigheten. Den ble løst ved at orgelet fikk en ny instrumentdel, men beholdt fasaden. Det nye orgelet fra orgelbyggerfirmaet Ryde & Berg Orgelbyggeri i Fredrikstad ble innviet 2011.

De tre klokkene i tårnet er støpt av Olsen & Søn, Nauen 1930. Den store klokken veier 1746 kg og var i 1932 den største klokken som var støpt i Norge. Den har innskriften St. Olavus. På den mellomste står Doctor Martinus og på den minste Glad. Alle klokkene med lengre tekst på latin. Martinus henspiller både på helgenen biskop Martin av Tours og på Martin Luther!

Kirken hadde opprinnelig ikke noe menighetshus, men et møterom i kirketårnet. Rommet ble blant annet brukt til konfirmantundervisning, og under krigen ble det brukt som klasserom. Her i tårnet ble også den illegale avisen London-Nytt trykket.

Mellom kirken og Holmenkollbanen ligger Ris menighetshus. Rundt kirken ligger Ris kirkegård.

Hører til i Vestre Aker prosti.