Skøyen (strøk)

Revisjon per 25. sep. 2017 kl. 12:05 av Emotion (diskusjon | bidrag) (Created page with "Bydel Ullern, sogn, bolig- og industristrøk innenfor eidet mellom Frognerkilen og Bestumkilen, navn etter Skøyen-gårdene. Sognet omfatter også Bygdøy menighet. Utbygginge...")
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Bydel Ullern, sogn, bolig- og industristrøk innenfor eidet mellom Frognerkilen og Bestumkilen, navn etter Skøyen-gårdene. Sognet omfatter også Bygdøy menighet. Utbyggingen i strøket kom i gang etter åpningen av Drammensbanen 1872. Et landlig distrikt med enkelte løkke-eiendommer ble utparsellert og avløst dels av villastrøk, dels av boliger med tilknytning til industrireisingen; overveiende småhusbebyggelse samt enkelte arbeiderboliger også etter 1900, den første større utbygging med blokkleiligheter skjedde i slutten av 1930-årene. Utnyttelse av de siste jordbruksarealer til boligformål i 1970- og 1980-årene.

Tyskestranden skole (etter et tidligere navn på området) åpnet 1861, ny bygning (den første Akerskole i mur) 1896, kalt Bygdø skole, fra 1921 Skøien skole, avløst av Smestad skole 1938. Den nye Skøyen skole åpnet 1999. Sporveisforbindelse fra 1903.

Frognerkilens Fabrik (senere NEBB) anlagt 1873; området solgt 1988. Skabo Jernbanevognfabrik flyttet til Skøyen 1873, Christiania (senere Oslo) Monier- og Cementvare-fabrik opprettet 1897 (nedlagt 1981), Thunes mek. Værksted 1902 (til Lier 1976), også en rekke mindre bedrifter, bl.a. Eureka mek. Verksted (etablert 1898, fusjonert med Thune 1969). De store industriområdene ble fra slutten av 1980-årene utbygd til kontor-og forretningsformål. Oslo Ridehus ble oppført 1930 (ark. O. E. Slaatto) med utebane nedlagt 1993; ridehuset var i drift til 2002. Tennishallen ble bygd 1929 og revet 1999. Messehallen (Norges Varemesse) åpnet 1962, revet 2002. En rekke nye forretningsbygg etablert i senere år.

Referanser i denne artikkelen

Eureka mek. Verksted, NEBB, Skabo Jernbanevognfabrik, Thunes mek. Værksted

Referanser til denne artikkelen

Heggeliveien, Skøyen allé, Trasop dppage2