Slemdal skole

Revisjon per 16. aug. 2022 kl. 14:13 av Øyvind (diskusjon | bidrag)

Slemdal skole, Stasjonsveien 1, barneskole (1–7), opprettet som egen skolekrets i 1922. Skolen overtok da bygningen til den tidligere Slemdal privatskole, opprinnelig frøken Scheels skole, grunnlagt 1898 av frøken Nanna Scheel (1857–1922). Utvidet ved tilbygg 1937–40, 1945, 1983, 1994 og 2019. I 2019 ble det i tillegg bygd et nytt skolebygg på tomten nord for skolen, der det tidligere hadde ligget en villa og senere en barnehage. Skolen hadde de høyeste elevtallene i skolens historie rundt 1959 (799 elever). Skoleåret 2018/19 hadde skolen ca. 660 elever. Slemdal Skoles Musikkorps ble stiftet 19. nov. 1946. Også kor, Slemdal skolekor.

Skolen ble rekvirert av tyskerne 9. april 1940 sammen med «Slemdal Hotell» for bruk av den tyske overkommandoen. Men den flyttet aldri inn, så undervisningen kunne fortsette, nå også med klasser fra Ris og Vinderen, hvor skolene var rekvirert og tatt i bruk som kaserner. Fra skoleåret 1941/42 ble også Slemdal skole kaserne for tyskerne, og undervisningen måtte foregå en rekke steder, også i private hjem. «Luftnachrichten Regiment 5, 2. Kompanie» var forlagt her fra januar 1942 og til krigens slutt. Ved skolen skal det også ha vært et par brakker.

Utenfor skolen, ved Stasjonsveien, står en bronseskulptur av et villsvin. Det er en kopi av en skulptur som står ved markedet Mercato Nuovo i Firenze, kalt Il Porcellino («grisungen»), laget rundt år 1600 som en kopi av en romersk marmorskulptur i Galleria degli Uffizi. Besøkende på markedet gnir trynet på villsvinet, for ifølge tradisjonen vil de da komme tilbake til Firenze; og derfor er villsvintrynet alltid skinnende blankt. Bronsekopier av dette villsvinet finnes over hele verden, flere i USA og Canada, og ellers i München, Sydney, Derby i England – og en altså her, utenfor Slemdal skole. Skulpturen her ble gitt til skolen av Johan Fahlstrøm og kona Alma til minne om deres sønn Arne som omkom under Titanics forlis; den hadde til da stått i hagen deres i Frognerseterveien 48.

Under arbeidene med den store utvidelsen og rehabiliteringen av skolebygningen ble skulpturen midlertidig fjernet. Da uteområdene kunne settes i stand igjen, kom skulpturen tilbake på plass.