Stensberg (løkke)

Revisjon per 4. mai 2023 kl. 08:49 av Ingeborg (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Stensberg, Ullevålsveien 33, løkke på Bymarken som bestod av 14 eldre løkker, løkkenr. 109–110 og nr. 146–157. Alle hadde på begynnelsen av 1700-tallet forskjellige eiere. Ca. 1785 kjøpte kjøpmann Adam Rentz Steen seks av løkkene, døpte eiendommen Steensberg og utvidet den senere ytterligere. Han anla et lyststed, og da han døde 1807, kjøpte rittmester, trelasthandler Jacob Meyer løkken og utvidet den med områder ved Pilestredet, bl.a. Ihlaløkken. Meyer bygde hovedhuset ca. 1810, og reiste uthus og en stor stall for sine berømte travhester. Stensberg utgjorde dengang med hus og hage ca. 8 daa, utenfor hagegjerdet lå Meyerløkkens jord på 80 daa. Ved Jacob Meyers død 1856 gikk Stensberg til datteren Gitta Keyser; hans sønn Thorvald arvet Meyerløkken.

Stensberg ble etter hvert oppslukt av Rikshospitalet. Da den nye Kvinneklinikken ble bygd i 1914 ble hovedhuset revet og flyttet til Løchenveien 18b på Bygdøy. Fredet.