A/L Fellesmeieriet

A/L Fellesmeieriet, meieriselskap opprettet i 1946 ved sammenslutning av Kristiania Meieribolag (etablert i 1871) og Kristiania Melkeforsyning (etablert i 1911). Kristiania Meieribolag holdt først til i Revierstredet 2, deretter i Møllergata 8 og fra 1935 i Dælenenggata 20 på Rodeløkka. Kristiania Melkeforsyning hadde produksjonsanlegg i Schweigaards gate 34, som også ble Fellesmeieriets hovedanlegg til det nye sentralanlegget på Kalbakken (Bedriftsveien 7) ble tatt i bruk i 1977. Fellesmeieriet ble i 1985 sammenslått med Lillehammer Meieri, Gjøvik Meieri, Indre Østfold Meieri og Hadeland Meieri og inngår nå i Tine Meieriet Øst med flere anlegg på Østlandet.