Aanonsen Fabrikker

Aanonsen Fabrikker, tidligere industribedrift etablert i 1881 av assurandør Arent M. Aanonsen (1844–1913) som A. Aanonsens Metallvarefabrik, het fra rundt 1910 A. Aanonsens Blik- & Metallvarefabrik og fra 1951 Aanonsen Fabrikker. Bedriften laget jern- og blikkemballasje, jernfat, kjøkkenutstyr, lakkeringsvarer m.m. og holdt først til i Skippergata, senere i Karl XIIs gate, Rødfyllgata (begge tidligere gater i Vaterland) og Tøyengata. Etter grunnleggerens død overtok sønnene Sverre og Olaf Aanonsen driften, og i 1916 flyttet man til nye og moderne fabrikkbygninger i Lakkegata 21–23, tomter kjøpt noen år tidligere. Fabrikken ble i 1929 supplert med Lakkegata 19, som ble revet og oppført som et sjuetasjes bygg i 1937.

Etter den annen verdenskrig flyttet mye av bedriften til et nytt hovedanlegg på Hasle (Lørenveien 68), reist 1947–56 i flere byggetrinn. Hovedproduktene var kjøle- og frysedisker, kjøleskap, kjøkkenvekter og badevekter; stor eksport. Aanonsen drev en periode også en kniv- og filfabrikk.

Aanonsen Fabrikker ble i 1963 delt i to selvstendige aksjeselskaper, Aanonsen Jernvarefabrikk (familieeid) og Aanonsen Fabrikker A/S. Aanonsen Jernvarefabrikk holdt til i Lakkegata til 1969, flyttet senere tilbake til Løren. Aanonsen Fabrikker ble overtatt av Emaljeverket i 1965.