Adam Hiorths vei

Adam Hiorths vei, Hasle, bydel Grünerløkka, fra Terneveien til Hasleveien. Oppkalt 1923 etter Adam Severin Hiorth (1816–71). Han var eier av gårdene Frydenberg og Søndre Hasle (gård) og grunnlegger av Nydalens Compagnie, der han også var bestyrer 1845–60. Bevaringsverdig intakt boligmiljø fra 1920-årene. – Fra Adam Hiorths vei går Traneveien til Grenseveien