Amaldus Nielsens malerisamling

Amaldus Nielsens malerisamling består av 292 malerier og 101 tegninger som ble skjenket Oslo kommune av malerens arvinger, første del i 1933. Samlingen var 1937–1965 stilt ut i Oslo Kunstforenings bygning ved St. Olavs plass, senere i Collett/Cappelen-gårdenNorsk Folkemuseum. Resten var magasinert i Munch-museet. Samlingen ble i 1994 overført til Stenersenmuseet i Oslo.