Bekkeveien

Bekkeveien, Høyenhall, bydel Østensjø, fra Høyenhall stasjon til øvre del av Høyenhallveien. Oppkalt 1926 etter Østensjøbekken (Østensjøelva), som veiens opprinnelige nedre del gikk langs.