Bjerkealléen

Bjerkealleen sett fra Morells vei, 2018. Foto: Helge Høifødt/Oslo byleksikon

Bjerkealléen, Grefsen, bydel Nordre Aker, blindvei fra sør for Grefsenveien til Bråtenalléen, veien startet opprinnelig i Kjelsåsveien. Navnet vedtatt 1915.

6. Bjerkealléen Kanvas-barnehage, åpnet i 1989, har 4 avdelinger.