Bogstad Camping

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
En del av Bogstad Camping i 2009. Foto Bjoertvedt / Creative Commons

Bogstad Camping, offisielt navn Topcamp Bogstad, Ankerveien 117, Voksen/Bogstad. Den eies av Topcamp og har plass til ca. 800 enheter (bil med telt/caravan) og har 46 campinghytter, hvorav 36 er vinterisolert. Servicefunksjonene inkluderer restaurant Markaporten, dagligvareforretning, bensinstasjon, selvbetjeningsvaskeri og kjøkken, samt fire sanitæranlegg med 70 toaletter. Bogstad er Norge største campingplass med et totalt areal på 180 daa.

Campingplassen åpnet 1959 på et område som opprinnelig var et jorde (Himstadjordet) under Voksen gård. Himstadjordet hadde navn etter Himstadplassene, husmannsplasser under Voksen gård på 1800-tallet. Før den annen verdenskrig var dette en del av golfbanen.

Under den annen verdenskrig hadde tyskerne en stor militærleir her, Bogstadleiren, hvor det var forlagt ca. 1000 mann fra et panserregiment i Wehrmacht. Her var ammunisjonslager og verksteder. De første årene etter krigen ble det i leiren innkvartert NS-medlemmer, personell som hadde giftet seg i England mens de fra før hadde koner i Norge, samt vanlige husville. Leiren hadde også en egen barnehage, Himstadjordet barnehage. Tyskerbrakkene ble stående til langt opp i 1950-årene, de fleste ble disponert av Forsvaret. En del av leirens gamle portmur står fremdeles (2019) ved innkjøringen til campingplassen.