Deichmans gate

Deichmans gate sett fra Rosteds gate. Foto: Helge Høifødt

Deichmans gate, Fredensborg, bydel St. Hanshaugen og Grünerløkka, fra Iduns gate til Wilses gate. Oppkalt 1864 etter jernverkseier, kanselliråd Carl Deichman (1705–1780), som la grunnlaget for opprettelsen av Deichman bibliotek. Hovedsakelig leiegårdsbebyggelse.

Gaten fikk, som et av byens tre første, gatetun i 1980. Deichmans gate ble oppgradert med regnbed og vannkanaler i 2017, og oppgraderingen ble tildelt Landskapsarkitekturprisen 2018.

Bygninger m.m.:

4. I en leilighet i annen etasje bodde frem til de første krigsårene jødiske Aron Scharff (f. 1886), enkemann etter Hanna (f. Fein 1886, d. 1937). Han var agent og drev med oppkjøp av huder og skinn, og hadde fire barn: Hermann (f. 1910) som var anleggsarbeider, gift med Aslaug (f. Pettersen 1912), bodde i Vibes gate 18 og hadde sønnen Willy (f. 1936), Lilly (f. 1912) som var innretterske, Mina (f. 1914) som var hjemmeværende og Klara (f. 1916) som var gift med Yngvar Hansen, hadde sønnen Erik Harald (to år i 1942) og bodde i Kjølberggata 28. Sammen med datteren Mina ble Aron Scharff deportert med Donau 26. november 1942 og drept i gasskammer like etter ankomsten til Auschwitz 1. desember. To snublesteiner er satt ned til minne om dem. – Også hans bror og dennes tre sønner og en datter som bodde på Hønefoss, ble drept i Auschwitz. Hermann kom seg over til Sverige med kone og sønn. Også Lilly og Klara kom seg over til Sverige.

21. I annen etasje her bodde i de første krigsårene den forhenværende jødiske handelsmannen, pensjonist Mendel Becker (f. 1862), hans kone Mina (f. 1869) og datteren Frida (f. 1900) som var kontordame. Frida ble deportert med Donau 26. november 1942 og sendt til Auschwitz, der hun ble drept i gasskammer like etter ankomsten 1. desember. Mendel og Mina Becker ble deportert med Gotenland 24. februar 1943 og sendt til Auschwitz, der de begge ble drept like etter ankomsten 3. mars. Også sønnene David og Louis som bodde i Skien, og Wulff som var lege og bodde i Torggata, døde i Auschwitz. Tre snublesteiner er satt ned til minne om Mendel, Mina og Frida Becker.