Familiedalen

Familiedalen, populær betegnelse på dalsøkket fra Sjømannsskolen langs Karlsborgveien ned mot Mosseveien. Flittig benyttet turmål for bybefolkningen frem til mellomkrigstiden. Felt med helleristninger nordøst i dalsøkket.