Flesåsen

Flesåsen, liten ås mellom Sognsveien og Sognsvannsbekken, sør for Kringsjå, bydel Nordre Aker. Åsen er bebygd med småhus med adresser til Flesåsveien og Flesåstunet. Øverst oppe ligger gården Vestre Haugeruds tun, som har gitt navn til Flesåstunet, med bevart våningshus og stabbur. Navnet Flesåsen kan komme av ordet fles, som kan bety et nakent, lavt skjær som overskylles av havet og i stedsnavn et berg som stikker opp av jorden.