Flesåsveien

Flesåsveien, Sogn, bydel Nordre Aker, fra Sognsveien i sving opp Flesåsen på østsiden av Vestre Haugerud gård, der veien Flesåstunet tar av mellom nr. 12 og 14. – Fra Flesåsveien på Flesåsen går Storkenebbveien i sving mot nordøst.