Francis Hagerups gate

Francis Hagerups gate, Fredensborg, bydel St. Hanshaugen, en ikke opparbeidet gate fra krysset Akersveien/Thor Olsens gate til krysset Dops gate/Fredensborgveien. Den skulle gå diagonalt gjennom kvartalet hvor bl.a. St. Sunniva skole ligger. Oppkalt 1934 etter Francis Hagerup (1853–1921), professor i rettsvitenskap 1885–1906 og statsminister 1895 og 1903–05.