Fru Angelique Rachlews Husholdningsskole

Fru Angelique Rachlews Husholdningsskole, skole etablert som Norsk Kvindesagsforenings (N.K.F.s) Fagskole i huslig økonomi i 1900. Skolen som holdt til i Wergelandsveien 19, ble åpnet av Fredrikke Qvam (1843–1938) og fikk enkefru Angelique Rachlew (1866–1952) som sin første bestyrerinne. Hun var født Neumann og hadde vært gift med cand. pharm, Haakon Adelsten Rachlew (1846–96). Etter mannens død engasjerte hun seg i huslig utdannelse av unge kvinner, først i regi av NKF, senere som eier av sin egen skole. Bygningen hvor skolen holdt til de første årene, var en toetasjes trevilla som lå der Kunstnernes hus ligger i dag. Her bodde i 1900 bestyrerinnen, fru Rachlew, en lærerinne og 10 elever.

I 1905 fikk skolen lokaler i løkkehuset «Otium » i Nobels gate 28, og her holdt skolen til frem til 1908, da huset ble revet. Fru Rachlew flyttet da skolen til Skøyen, der den holdt til i den store tømmervillaen «Villa Breidablik» i nåværende Astrids vei 4. Løkkehuset «Otium» ble revet i forbindelse med oppføringen av Hans Olsens praktvilla «Villa Otium» i 1912, nå amerikansk ambassadørbolig. Fra 1908 drev fru Rachlew skolen, som nå ble kalt Fru Angelique Rachlews Husholdningsskole, Breidablik, på Skøyen. Det ble gitt undervisning i matlagning, symaskinsøm, borddekning, lapping og stopping; den kunne ha 30 elever som bodde på skolen mens undervisningen foregikk. Fru Rachlew drev husholdningsskolen sin frem til 1925. Senere gav hun i noen år formiddagsundervisning i sitt hjem på Holmenkollen, dit hun hadde flyttet. I 1948 gav hun ut en kokebok, bare kalt «Kokebok».