Gamle Herregårdsvei

Gamle Herregårdsvei, Ljan, bydel Nordstrand, fra Madame Maren Juels vei til Herregårdsveien. Navnet vedtatt 1917; veien er en del av den gamle kjøreveien til herregården Stubljan.