Gaustadbekken

Gaustadbekken ved Universitetet i Oslo. Foto: Mirar85 / Creative Commons

Gaustadbekken, bekk med øverste kilde i Langemyr nordøst for Kringsjå, krysser Sognsvannsbanen ved den tidligere Nordberg stasjon og løper parallelt med banetraseen nedenfor Berg. Gaustadbekken løper forbi Ullevaal Stadion og gjennom Gaustadbekkdalen og munner ut i Sognsvannsbekken ved Frøen; nedenfor dette kalles Sognsvannsbekken vanligvis Frognerelva.

Gaustadbekken er for størstedelen lagt i rør mellom Kringsjå og Blindern; bare mindre strekninger i øvre del og strekningen langs Sognsvannsbanen mellom Blindern og Frøen renner åpent. I øvre del, i Sogn–Nordberglia, kalles den Borgestadbekken, og den mottar flere, i dag for det meste overdekkede, tilløp fra denne lia.