GlasMagasinet

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

GlasMagasinet, Stortorvet 9–12, tidligere stormagasin med fasade langs nordsiden av Stortorvet, mellom Møllergata og Storgata. Det var heleid og drevet av Christiania Glasmagasin, fra 1990-årene har GlasMagasinet vært et kjøpesenter med ulike leietakere. Bygningen eies fra 1995 av KLP Eiendom. Ca. 50 forretninger og bevertningssteder, nå med bl.a. Illums Bolighus, Kicks, Elkjøp og Heimen Husflid. Christiania Glasmagasin var en av leietakerne til 2015. Forretningen dominerte 1. etasje med sine krystall-, porselen-, sølvplett- og gaveavdelinger. Først flyttet Christiania Glasmagasin til lokaler i Lille Grensen 5, så i 2017 til Hegdehaugsveien 34.

Bygningshistorikk

I 1862 flyttet Christiania Glasmagasin til Stortorvet 10, en gård fra 1778, som fra 1833 hadde huset byens postkontor. Glasmagasinet overtok gården i 1870-årene og endret fasaden. Den nåværende bygning, ferdig 1899 (ark. Harald Olsen), er i rik nyrenessanse og går tvers gjennom kvartalet til Linaaes gate. Også Stortorvet 9 tilhører Glasmagasinet, siden 1913. Her lå Peter Simonsens kolonialforretning 1857–1935, opprinnelig i en enetasjes gård fra 1751; ny gård ble oppført 1898 (ark. Ove Ekman). Tilbygget til Glasmagasinet, Stortorvet 11 og 12, reist 1973 (ark. F. S. Platou A/S), er søkt tilpasset de eldre bygningene. Den gamle bygningen mot nordøst, Stortorvet 11, var oppført ca. 1770, og her holdt Elephantapotheket til 1897–1972. Nr. 12 lå mot Torggata, og ble ombygd ca. 1890 (ark. Bernhard Steckmest). Et nytt hjørnetilbygg mot Linaaes gate og Torggata oppført 1990 (ark. Platou A/S) i postmodernistisk stil. Hjørnebygning mot Møllergata og Linaaes gate, også i postmodernistisk stil oppført 1991 (ark. Platou Arkitekter A/S v/ Jan Digerud).