Gråkammen Tennisklubb

Gråkammen Tennisklubb, tidligere tennisklubb som holdt til der Heming nå har sine tennisbaner i TennisveienGråkammen. Klubben ble etablert i 1913 som Graakammen Lawn Tennisklub av tennisspillere som hadde spilt på de tre banene A/S Holmenkolbanen anla her 1900/01. På disse banene, som Holmenkolbanen hadde anlagt for å få flere reisende med trikken, ble Kristiania Lawn Tennisklubs første utendørs turnering arrangert da banene var nye.

Baneleien for spillerne var 10 kr per måned for to timer to ganger i uken, men spillerne ønsket seg etter hvert en egen klubb. Man fikk til en gunstig leieavtale med Holmenkolbanen, og tidlig i 1913 ble klubben dannet med 50 medlemmer. En av initiativtagerne til etableringen av klubben og medlem av det første styret var Tancred Ibsen. Ved klubbens 20-årsjubileum var antallet medlemmer kommet opp i 100, klubben hadde fått et klubbhus og baneantallet var økt til fem, fire av dem var eid av et aksjeselskap hvor aksjonærene var eller hadde vært klubbens medlemmer. Den femte banen eide klubben selv.

Klubben hevdet seg godt blant de andre tennisklubbene i Aker i 1920- og 1930-årene, og de hadde en pokalturnering om «Gråkammenpokalen», oppsatt av en av klubbens beste spillere gjennom mange år, Jack Nielsen.

I 1956 ble klubben fusjonert med Heming, som derved fikk gjenopprettet sin tennisavdeling, som var blitt nedlagt i 1938.