Grønlitunnelen

Grønlitunnelen, åpnet 2010, fra Mosseveien til Grønlia, 490 m lang. Den knytter sammen Bjørvikatunnelen med havneområdet ved Grønlikaia.