Grünerløkka–Sofienberg (tidligere bydel)

Grünerløkka–Sofienberg, tidligere administrativ bydel i Indre by øst, besto av den vestre delen av nåværende bydel Grünerløkka, dvs. området mellom Uelands gate i vest og Gjøvikbanen i øst; den tidligere bydelen omfattet imidlertid ikke Sinsen-området. Bydel Grünerløkka–Sofienberg ble opprettet da bydelsforvaltningen ble innført 1. juli 1988 og ble ved bydelsreformen 1. januar 2004 – med unntak av Hausmannskvartalene i sørvest som gikk til den nye bydel St. Hanshaugen – utvidet med områdene Sinsen, Løren, Hasle og Lille Tøyen, dvs. områdene mellom Gjøvikbanen og Ring 3, fra tidligere bydel Helsfyr–Sinsen og fikk navnet Grünerløkka. Bydel Grünerløkka–Sofienberg var 2,5 km2 og hadde et folketall ved nedleggelsen på 27 250.