Grinda

Grinda, Korsvoll, bydel Nordre Aker, nordover fra Peder Ankers vei og i sving tilbake. Oppkalt 1961 etter plassen Grinda, forsvunnet husmannsplass under Nordberg. Forholdsvis enhetlig rekkehusbebyggelse fra 1960-årene.

Grindasletta, åpen slette, populær innfallsport til Marka for folk i Korsvoll/Nordberg-området. En 4 km lang lysløype til Hammeren starter her.