Hamborg (plass) Hoff

Hamborg, tidligere husmannsplass under Hoff, gnr. 31/1, lå på østsiden av den daværende Hovseterveien, nå Gamle Hovsetervei. Plassen er avmerket på kart fra 1772. Den ble revet i forbindelse med byggingen av Hovseter-feltet, nå står det en OBOS-blokk der plassen lå. Plassen har gitt navn til et av borettslagene på Hovseter, Hamborg borettslag i Landingsveien og Pilotveien, bygd 1962/64 og Hamborg barnehage, Hovseterveien 40c, bygd 1975.